Değerli Meslektaşlarım
 
ICSER-International Conference Series kapsamında yer alan ICTTR: 5th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research - (5. Uluslararası Turizm Konferansı: Kuram, Güncel Konular ve Araştırmalar) 20-22 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecektir. ICSER-International Center of Social Science & Education Research tarafından düzenlenecek olan konferans International Journal of Social Sciences & Education Research (IJSSER) ve Journal of Tourism Theory & Research (JTTR) dergileri tarafından desteklenmektedir. 
 
ICTTR farklı ülkelerden katılımcılara değişik konularda bilimsel bir paylaşım ve tartışma ortamı sağlamaktadır. Konferans aynı zamanda, turizm ve turizm ile ilişkili disiplinlerdeki araştırmalarda kuram, en son gelişmeler, araştırma yöntemleri, en iyi uygulamalar, araştırma tasarımı, analiz, bulgular ve bilimsel tartışma gibi güncel konularda öğrenme olanakları sağlamaktadır. Konferans dili İngilizce ve Türkçedir. Bildiriler İngilizce ya da Türkçe dillerinde sunulabilecektir. 
 
Konferansın amacı, turizm alanındaki akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, uygulayıcılar ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirerek bilgi alış verişini sağlamak ve konferansla ilgili konularda deneyimleri, çalışmaları, yeni fikirleri, araştırma bulguları ve sonuçlarını paylaşmaktır. Konferans katılımcılara bilimsel bir ortamda yenilik ve gelişmelerdeki teorik yöntem ve benimsenen pratik çözümleri tartışma fırsatı sunmaktadır.
 
Sizleri turizm ve turizm ile ilişkili alanlardaki uzmanlığınız, deneyimleriniz ve araştırma sonuçlarınızı paylaşmak için ICTTR-Antalya konferansına davet ediyoruz. Verimli bir organizasyon gerçekleştirmek için yapacağınız değerli katkılarınızı önemsiyor ve birlikte olmayı umuyoruz.

ÖNEMLİ TARİHLER

KONFERANS KURULU

KAYIT ÜCRETİ

KONFERANS YERİ

KAYIT VE ÖZET GÖNDERİMİ