• 6th International Conference on Social Sciences and Education Research
  September 05-07, 2019 Kiev, UKRAINE

   

  Değerli Meslektaşlarım
  ICSSER 2019 Kiev 05-07 Eylül 2019 tarihleri arasında Kiev, Ukrayna'da gerçekleştirilecektir. Konferans IJSSER: International Journal of Social Sciences and Education Research ile JTTR: Journal of Tourism Theory and Research dergileri tarafından desteklenmektedir.

  ICSSER 2019 Kiev farklı ülkelerden katılımcılara değişik konularda bilimsel bir paylaşım ve tartışma ortamı sağlamaktadır. Konferans aynı zamanda, sosyal bilimler ve eğitim alanlarındaki araştırmalarda en son gelişmeler, araştırma yöntemleri, en iyi uygulamalar, araştırma tasarımı, analiz, bulgular ve bilimsel tartışma gibi güncel konularda öğrenme olanakları sağlamaktadır. Konferansta bildiriler İngilizce ya da Türkçe sunulabilecektir.

  Konferansın amacı, Sosyal Bilimler ve Eğitim alanlarındaki akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, uygulayıcılar ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirerek bilgi alış verişini sağlamak ve konferansla ilgili konularda deneyimleri, çalışmaları, yeni fikirleri, araştırma bulguları ve sonuçlarını paylaşmaktır. Konferans katılımcılara bilimsel bir ortamda yenilik ve gelişmelerdeki teorik yöntem ve benimsenen pratik çözümleri tartışma fırsatı sunmaktadır.

  Sizleri sosyal bilimler ve/veya eğitim araştırmaları alanındaki uzmanlığınız, deneyimleriniz ve araştırma sonuçlarınızı paylaşmak için ICSSER 2019 Kiev konferansına davet ediyoruz. Verimli bir organizasyon gerçekleştirmek için yapacağınız değerli katkılarınızı önemsiyor ve birlikte olmayı umuyoruz.

  Konferans aşağıda yer alan Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmalarıyla ilgili temel konuları kapsamaktadır:
   
  SOSYAL BİLİMLER EĞİTİM BİLİMLERİ
  * Arkeoloji * Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
  * Antropoloji * Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
  * Bankacılık * Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
  * Coğrafya * Drama Eğitimi
  * Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri * Eğitimi Araştırmaları
  * Davranış Bilimleri * Eğitim Programları ve Öğretim
  * Demografi * Eğitim Sosyolojisi
  * Dilbilim/Dilbilimi * Eğitim Teknolojileri
  * Din Bilimleri * Eğitim Yönetimi ve Denetimi
  * Edebiyat * Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
  * Ekonometri * Görsel Sanatlar Eğitimi
  * Felsefe * Mesleki Eğitim
  * Gazetecilik ve Medya Çalışmaları * Müzik Eğitimi
  * Girişimcilik * Okul Öncesi Eğitimi
  * Halkbilimi * Orta Öğretim Alan Eğitim
  * Hukuk * Özel Eğitim
  * İletişim Çalışmaları * Psikolojik Danışma ve Rehberlik
  * İnsan Kaynakları Yönetimi * Sınıf Eğitimi
  * Kamu Yönetimi * Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
  * Kırsal Kalkınma * Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
  * Maliye * Türkçe Eğitimi
  * Mesleki Eğitim * Uzaktan Eğitim
  * Muhasebe ve Finans * Yabancı Diller Eğitimi
  * Örgütsel Davranış * Yaşam Boyu Öğrenme
  * Pazarlama * Eğitim Bilimlerinde Diğer Konular
  * Psikoloji  
  * Rekreasyon  
  * Sağlık Kurumları İşletmeciliği  
  * Siyaset Bilimi  
  * Sosyal Hizmet  
  * Sosyal Politika  
  * Sosyal Psikoloji  
  * Sosyoloji  
  * Spor Bilimleri  
  * Tarih  
  * Turizm  
  * Uluslararası İlişkiler  
  * Yönetim Bilişim Sistemleri  
  * Yönetim ve Organizasyon  
  * Sosyal Bilimlerde Diğer Konular  
   
   


X