ICSER-International Conference Series kapsamında yer alan 3rd International Conference on Social Science and Education Research- 3.Uluslararası Sosyal Bilimler & Eğitim Araştırmaları Konferansı 27-29 Nisan 2017 tarihleri arasında Roma-İtalya'da gerçekleştirilecektir. Konferans, ICSER-International Center of Social Science & Education Research tarafından düzenlenmekte ve International Journal of Social Sciences & Education Research (IJSSER) ve Journal of Tourism Theory & Research (JTTR) dergileri tarafından desteklenmektedir.

Konferansta sözlü sunum, poster sunum ve sanal sunum olarak İngilizce ya da Türkçe sunum yapılabilmektedir. Konferansta sunulan tüm bildiriler "Bildiriler Kitabı"nda tam metin olarak ve IJSSER ya da JTTR dergilerinde ise makale olarak yayınlanacaktır. Detaylı bilgilere "
Yayın Bilgileri" başlığından ulaşılabilir...

Önemli tarihler için ayrıntılı bilgiye
buradan ulaşılabilir.