• 6th International Conference on Social Sciences and Education Research
  September 05-07, 2019 Kiev, UKRAINE

   

  KAYIT BİLGİLERİ 

  Bir yazar, birden fazla bildiri gönderebilir. Ancak en fazla iki bildirisini sunabilir.
  * Aynı yazar(lar)a ait her bir bildiri için normal katılım ücretine ek olarak 30 Euro ödenmesi gerekir.
  * Sisteme yüklenen ilk bildiriden sonraki çalışmalarda yazar değişikliği (yazar sayısındaki artış ya da azalış) olması halinde, bu bildiriler aynı yazar(lar)a ait ek bildiri olarak değerlendirilmez ve ek ücret (30 Euro) olanağından yararlanılamaz. Bu durumda farklı bildiri olarak tam kayıt ücreti yatırılması gerekir.
  * Çok yazarlı bildirilerde konferansa katılmak isteyen yazarların her birinin kayıt ücreti yatırması gerekir. Bu durumda bir yazar sunum ücreti, diğerleri dinleyici ücreti yatırabilir.
  * Sunum yapacak katılımcının dışında diğer yazarların konferansa katılmaması durumunda kayıt ücreti yatırmasına gerek yoktur.
  Türkiye'den katılacak araştırmacılar katılım ücretlerini TL hesabına (Aylık belirlenen sabit kur üzerinden) Türk Lirası olarak yatırabilirler.
  * Kabul edilen bildiriler, konferans web sayfasında ilan edilmeden önce yazarlara e-posta yoluyla bildirilecektir. 
  * 1 Temmuz 2019 tarihine kadar kayıt ücreti yatıran araştırmacıların konferansa katılmaktan vazgeçmeleri halinde, banka transfer ücreti kesildikten sonra kalanı iade edilir.
  * 2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yapılacak katılım iptallerinde ücret iadesi yapılmaz.

    ERKEN KAYIT ÜCRETİ İÇİN
  SON TARİH

  (05 Ağustos 2019)
  NORMAL KAYIT ÜCRETİ İÇİN
  SON TARİH

  (19 Ağustos 2019)
  SÖZLÜ SUNUM 125 Euro 150 Euro
  POSTER SUNUM 125 Euro 150 Euro
  SANAL SUNUM 100 Euro 100 Euro
  DİNLEYİCİ 50 Euro 50 Euro
  HER EK BİLDİRİ 25 Euro 25 Euro
   
  Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan katılımcılar için 1 Euro = 5 TL olarak sabitlenmiştir.
   

  Kayıt ücretine dâhil olanlar
    SÖZLÜ
  SUNUM 
  POSTER
  SUNUM
  SANAL
  SUNUM
  DİNLEYİCİ
  Tüm oturumlara katılabilme    
  Ücretsiz wireless    
  Öğle Yemeği (Sunum günü)    
  Oturum arası ikramlar    
  Bildiriler e-kitabı (ISBN)  
  Katılım sertifikası  
  Dergi yayın ücreti (yayına kabul edilmesi durumunda)    
  Resmi Fatura (Maliye Bakanlığı Logolu)  
   

  KONFERANS KAYIT ÜCRETİ İÇİN BANKA HESAP BİLGİLERİ KABUL MEKTUPLARI İLE BİRLİKTE BİLDİRİLECEKTİRX