ICSER-International Conference Series kapsamında yer alan ICTTR: 4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research - (4. Uluslararası Turizm Konferansı: Kuram, Güncel Konular ve Araştırmalar) 08-10 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir. ICSER-International Center of Social Science & Education Research tarafından düzenlenecek olan konferans International Journal of Social Sciences & Education Research (IJSSER) ve Journal of Tourism Theory & Research (JTTR) dergileri tarafından desteklenmektedir. 

Konferansta sözlü sunum, poster sunum ve sanal sunum olarak İngilizce ya da Türkçe sunum yapılabilmektedir. Konferansta sunulan tüm bildiriler "Bildiri Özetleri Kitabı"nda İngilizce özet metin olarak, JTTR ve IJSSER dergilerinin belirlediği koşulları sağlayan tam metinler 2017 ve 2018 (Ocak sayısı) sayılarında m
akale olarak yayınlanacaktır. 

Dergilerle ilgili detaylı bilgilere "JTTR" veya "IJSSER" üzerine tıklanarak ulaşılabilir.

Önemli tarihler için ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.