Yayın Bilgileri

ICSSER 2019 Kiev ve ICTTR 2019 Kiev konferanslarında sunulan bildiriler tam metin olarak yayınlanacaktır. Ayrıca dergi yayın kriterlerine uygun seçilmiş çalışmalar makale olarak yayınlanacaktır. Bildirilerin yayınlanmasına ilişkin belirlenen hususlar ilgili yayın türleri başlığı altında açıklanmıştır. 

 

internationalconferences2021@gmail.com
www.icser.org © All Rights Reserved
X