Yayın Bilgileri

ICSER - International Center of Social Science and Education Research tarafından düzenlenen ICSSER ve ICTTR konferanslarında sunulan bildiriler tam metin olarak yayınlanacaktır. Bildirilerin yayınlanmasına ilişkin belirlenen hususlar ilgili yayın türleri başlığı altında açıklanmıştır.