Yayın Bilgileri

ICSER - International Center of Social Science and Education Research tarafından düzenlenen ICSSER Antalya ve ICTTR Antalya konferanslarında sunulan bildiriler tam metin olarak yayınlanacaktır. Ayrıca dergi yayın kriterlerine uygun seçilmiş çalışmalar makale olarak yayınlanacaktır. Bildirilerin yayınlanmasına ilişkin belirlenen hususlar ilgili yayın türleri başlığı altında açıklanmıştır.