Bildiriler Kitabında Yayın

1. Özet metin yayını

Konferans kapsamında sunulan bildiriler, "Bildiriler Kitabı"nda ISBN alınarak yayınlanacaktır. Bildiri sunum dili Türkçe ya da İngilizce olabilir. Yazarların tercihine bağlı olarak genişletilmiş İngilizce özet metin ya da Türkçe veya İngilizce tam metin şeklinde yayınlanacaktır.

Bildirilerin "Özet metin" olarak yayınlanabilmesi için şu şekilde hazırlanması gerekir;
1. Özetler yaklaşık 1000 sözcükten oluşmalıdır.
2. Sunum dili farklı olsa bile "Bildiriler Kitabı"nda yayınlanacak özet metinler yalnızca İngilizce olarak yazılmalıdır.
3. Özet metinler; Çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, bulguları ve sonuçları içerecek şekilde hazırlanmalıdır
4. Özetler şekil, tablo, kaynak, atıf (zorunlu olmadıkça) vb içermemelidir.
5. Özetler, en az 3 ve en fazla 5 anahtar sözcük içermelidir
 
2. Tam metin bidiri yayını

Her iki konferansta sunulan bildiriler her biri ayrı bir kitap (ISBN taşıyan) şeklinde hazırlanır ve elektronik ortamda yayınlanır. 

Bildirilerin tam metinlerinin "Konferans Bildiri Kitabı"nda yayınlanabilmesi için;
1. Özet yayını için gerekli olan düzenlemelere sahip olması
2. Özet, ana metin, şekil ve tablolar, kaynakça dahil olmak üzere 3000 (+%10) sözcüğü aşmamalıdır.
3. Tablo ve şekiller renkli olmamalıdır.
4. Kaynakça APA Format 6th Edition'a göre düzenlenmelidir.
5. Yazar(lar)ın kurum, iletişim ve diğer bilgileri yer almalıdır.
6. Word dosyası olarak gönderilmelidir.
icsserconferences@gmail.com
www.icser.org © All Rights Reserved
X