Yayın Bilgileri

ICSSER 2019 Kiev ve ICTTR 2019 Kievkonferanslarında sunulan çalışmalar "Bildiriler Kitabı"nda yazarların tercihine bağlı olarak genişletilmiş İngilizce özet ya da tam metin olarak yayınlanacaktır. Çalışmaların Bildiri ya da dergilerde Makale olarak yayınlanmasına ilişkin belirlenen hususlar yayın türü ile ilgili sekmelerden incelenebilir.
 
Genel olarak ICSSER ve ICTTR’e gönderilecek özet, bildiri ya da makale olarak hazırlanacak çalışmalar;

1. Tüm çalışmalar .doc veya .docx formatında hazırlanmış olmalıdır. 
2. Bildiri, tablo, şekil, ek ve referans dahil olmak üzere; özet, bildiri ve makale için belirlenen sözcük limitlerini geçmemeli.
3. Metinler Times New Roman 11 pt, iki yana yaslı ve tek aralıklı olmalıdır.
4. İlk sayfanın en üstünde büyük harflerle yazılmış Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır (Times New Roman 12 pt). İngilizce olarak hazırlanmış çalışmalarda Türkçe başlık ve Türkçe özet yer almaması gerekir.
5.Başlıklar ile özet arasında yazar bilgileri yer almalıdır (yazar adı-soyadı, kurumu, e-posta adresi ve dipnot olarak sorumlu yazar belirtilmelidir).
6. Çalışmada yalnızca özet yayınlanacak ise yaklaşık 1000 sözcükten oluşan "Genişletilmiş İngilizce Özet", tam metin yayınlanacaksa özetler yaklaşık 200 sözcükten oluşmalıdır. Ayrıca her özetin 3-5 anahtar sözcüğü olmalıdır.
7. Metin içi atıf ve kaynakça APA Format 6th Edition dikkate alınarak düzenlenmelidir.  icsserconferences@gmail.com
www.icser.org © All Rights Reserved
X