Dergilerde Makale Yayını

IJSSER ve JTTR'de makale yayını

Yazarların tercihlerine bağlı olarak konferanslarda sunulan bildiriler ICSER bünyesindeki dergilerde, dergi süreçlerine ve koşularına uygun olarak, düzenli veya özel sayılarda makale olarak yayınlanabilir. Yayınlanması amacıyla dergilere gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. 

Bildirilerin dergilerde makale olarak yayınlanabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uygun olması ve hakem değerlendirmesinden "yayınlanabilir" şeklinde olumlu geçmesi gerekir;
1. Dergilerin yazım kurallarına göre hazırlanmış olmalı,
2. Dergi sistemi üzerinden yüklenmiş olmalı,
3. Makale yayın devir formu eklenmiş olmalı,
4. Tüm içerik dahil en fazla 5000 (+%10) sözcükten oluşmalı
5. Kaynakça APA Format 6th Edition'a göre hazırlanmış olmalı
6. Yazar bilgileri eksiksiz olarak yazılmalı.
7. Türkçe makaleler için kısa öz haricinde 750 sözcükten az olmayacak şekilde genişletilmiş İngilizce Özet eklenmesi gerekir (IJGTR Dergisi için genişletilmiş İngilizce özet istenmemektedir). Genişletilmiş özet çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, bulguları ve sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanmalı
8. Aynı yazar(lar)a ait birden fazla makale, dergilerin aynı sayısında yayınlanmaz. Bu durumda her bir makale izleyen sayılarda yayınlanır. 
9. Dergilerde öncelikle araştırma makalelerine yer verilir.

IJGTR'de Makale yayını

Yayınlanması amacıyla dergilere gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla değerlendirme aşamasında olmaması gerekir.

Dergi yayın koşulları ve diğer bilgiler için
 http://dergipark.gov.tr/ijgtr linkini ziyaret edebilirsiniz.icsserconferences@gmail.com
www.icser.org © All Rights Reserved
X