• ICSSER: 6. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı


   BİLDİRİ ÇAĞRISI

  Değerli Meslektaşlarım

  ICSER-International Conference Series kapsamında yer alan 6.Uluslararası Sosyal Bilimler & Eğitim Araştırmaları Konferansı 07-09 Eylül 2018 tarihleri arasında Moskova, Rusya'da gerçekleştirilecektir. Konferans IJSSER: International Journal of Social Sciences and Education Research ile JTTR: Journal of Tourism Theory and Research dergileri tarafından desteklenmektedir.

  Moskova'da düzenlenecek olan ICSSER: 6. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, farklı ülkelerden katılımcılarla akademik ve bilimsel bir paylaşım ve tartışma ortamı sağlamaktadır. Bilim insanları sosyal bilimler ve eğitim alanlarındaki teorik çalışmalar ve araştırmalarında yöntem, uygulama, tasarım, analiz, bulgular ve sonuçlarını sunma, öğrenme ve bilgi paylaşımı olanakları bulacaktır. Konferansta bildiriler İngilizce, Türkçe ya da Rusça olarak ayrı oturumlarda sunulabilecektir.  

  Sizleri sosyal bilimler ve/veya eğitim araştırmaları alanındaki uzmanlığınız, deneyimleriniz ve araştırma sonuçlarınızı paylaşmak için ICSSER Moskova konferansına davet ediyoruz. Verimli bir organizasyon gerçekleştirmek için yapacağınız değerli katkılarınızı önemsiyor ve birlikte olmayı umuyoruz.


  Konferansta aşağıda yer alan Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimlerinde kuramsal ve araştırma bulguları ve sonuçlarını içerecek çalışmalar kabul edilmektedir.
   

  SOSYAL BİLİMLER EĞİTİM BİLİMLERİ
  * Arkeoloji * Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
  * Antropoloji * Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
  * Bankacılık * Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
  * Coğrafya * Drama Eğitimi
  * Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri * Eğitimi Araştırmaları
  * Davranış Bilimleri * Eğitim Programları ve Öğretim
  * Dilbilim/Dilbilimi * Eğitim Sosyolojisi
  * Din Bilimleri * Eğitim Teknolojileri
  * Edebiyat * Eğitim Yönetimi ve Denetimi
  * Ekonometri * Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
  * Felsefe * Görsel Sanatlar Eğitimi
  * Gazetecilik ve Medya Çalışmaları * Mesleki Eğitim
  * Girişimcilik * Müzik Eğitimi
  * Halkbilimi * Okul Öncesi Eğitimi
  * Hukuk * Orta Öğretim Alan Eğitim
  * İletişim Çalışmaları * Özel Eğitim
  * İnsan Kaynakları Yönetimi * Psikolojik Danışma ve Rehberlik
  * Kamu Yönetimi * Sınıf Eğitimi
  * Kırsal Kalkınma * Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
  * Maliye * Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
  * Muhasebe ve Finans * Türkçe Eğitimi
  * Örgütsel Davranış * Uzaktan Eğitim
  * Pazarlama * Yabancı Diller Eğitimi
  * Psikoloji * Yaşam Boyu Öğrenme
  * Rekreasyon * Eğitim Bilimlerinde Diğer Konular
  * Sağlık Kurumları İşletmeciliği  
  * Siyaset Bilimi  
  * Sosyal Hizmet  
  * Sosyal Politika  
  * Sosyal Psikoloji  
  * Sosyoloji  
  * Spor Bilimleri  
  * Tarih  
  * Turizm  
  * Uluslararası İlişkiler  
  * Yönetim Bilişim Sistemleri  
  * Yönetim ve Organizasyon  
  * Sosyal Bilimlerde Diğer Konular