Bildiri özetleri gönderim tarihi     01 Aralık 2017- 06 Nisan 2018
 Erken kayıt ücreti ödemesi için son tarih     16 Mart 2018  30 Mart 2018'e kadar uzatılmıştır
 Normal kayıt ücreti ödemesi için son tarih     09 Nisan 2018
 Konferans programının ilanı     10 Nisan 2018
 Konferans tarihi     20-22 Nisan 2018
 Bildiri kitabının yayınlanma tarihi     30 Nisan 2018